close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONTAKT

 • Szanowni  Państwo,
  Uprzejmie informujemy, że dnia  26/05/2019 oraz  09/06/2019 i 20/06/2019 Konsulat Ambasady  RP w Algierze będzie nieczynny dla interesantów.

   

   

  AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ALGIERZE
   

  Rue Olof Palme
  Nouveau-Paradou
  Hydra - Algier 

   

   

   

   tel. 00213 21 60 99 50
  fax. 00213 21 60 99 59

  e-mail: algier.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   Godziny pracy: niedziela-czwartek - od 8.15 do 16.15

  UWAGA

  poza godzinami pracy urzędu, w nagłych i nieprzewidzianych sprawach takich jak:

  wypadki, napady, kradzieże paszportu lub jego zagubienie czy inne sytuacje kryzysowe

  dla obywateli polskich działa telefon dyżurny: +213 770 696 669

  oraz dyżurny adres e-mail: algier.wk.dyzurny@msz.gov.pl
   

  Sprawy wizowe czy związane z zawarciem związku małżeńskiego

  NIE SĄ TRAKTOWANE JAKO PILNE

  informacje w tych sprawach udzielane są telefonicznie  00213 21 60 99 51

  w godzinach urzędowania tj. 8.15 - 16.15 (czasu lokalnego)

  lub mailowo algier.amb.wk@msz.gov.pl

   

  Referat ds. konsularnych

  Uwaga

  Numer 00213 21 60 99 49 tymczasowo nie działa. Czekamy na usunięcie usterki.
  Prosimy kontaktować się z konsulatem poprzez email
  algier.amb.wk@msz.gov.pl

  oraz numer telefonu 00213 21 60 99 51.

   

  fax. 00213 21 60 99 47

  e-mail: algier.amb.wk@msz.gov.pl

   

   

  DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW   

   Sprawy wizowe:

  poniedziałki, wtorki, środy:    09.00-11.30 – składanie wniosków wizowych

  (UWAGA! PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE OSOBY UMÓWIONE NA SPOTKANIA ZA POŚREDNICTWEM STRONY www.e-konsulat.gov.pl)

  poniedziałki, wtorki, środy:    13.00-13.30 – odbiory w sprawach wizowych

  Sprawy pozostałe:

  poniedziałki, wtorki, środy:    13.00-16.15

  niedziele, czwartki – tylko umówione telefonicznie lub e-mailowo spotkania

   

   

  UWAGA

  Realizacja spraw paszportowych, transkrypcji aktów urodzenia, spraw obywatelskich odbywa się po wcześniejszym telefonicznym  (00 213) 21 60 99 49) lub e-mailowym (algier.amb.wk@msz.gov.pl) umówieniu spotkania.

   Każda osoba przychodząca do konsulatu będzie poproszona o okazanie przy wejściu ważnego dowodu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego, prawo jazdy nie jest dowodem tożsamości). 

   

   

  DNI, KIEDY URZĄD JEST ZAMKNIĘTY W 2019

   

  1

  1 stycznia  

  wtorek

  Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

  2

  6 stycznia

  niedziela

  Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

  3

  21kwietnia

  niedziela

  Wielkanoc

  4

  22 kwietnia

  poniedziałek

  Poniedziałek Wielkanocny

  5

  1 maja

  środa

  Święto Pracy

  6

  3 maja

  piątek

  Święto Konstytucji 3 Maja

  7

  5/6 czerwca

  środa/czwartek

  koniec ramadanu Aid Al Fitr (1 dzień)

  8

  9 czerwca

  niedziela

  Zesłanie Ducha Świętego

  9

  20 czerwca

  czwartek

  Boże Ciało

  10

  5 lipca

  piątek

  Algierskie Święto Niepodległości

  11

  11/12 sierpnia

  niedziela/poniedziałek

  Aid Al Adha - święto ofiarowania (1 dzień)

  12

  15 sierpnia

  czwartek

  Wniebowzięcie NMP

  13

  1 listopada

  piątek

  Wszystkich Świętych

  14

  11 listopada

  poniedziałek

  Święto Niepodległości

  15

  25 grudnia

  środa

  Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

  16

  26 grudnia

  czwartek

  Boże Narodzenie (drugi dzień)

   

   

  * Muzułmańskie święta religijne są ruchome, uzależnione od kalendarza księżycowego, dlatego też podane wyżej daty wymagają wcześniejszego potwierdzenia.

   

   

  Prawo do informacji przetwarzanych w systemach konsularnych oraz w SIS i VIS

   

  • PRAWO DO INFORMACJI PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH KONSULARNYCH

   Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

    

   Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

    

   Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać - odnośnie przetwarzania jej danych osobowych - następujących informacji:

  • czy zbiór istnieje,
  • od kiedy dane są przetwarzane,
  • jakie jest źródło pozyskania danych,
  • w jaki sposób dane są udostępniane,
  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

   Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

    

    

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemach konsularnych należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim lub angielskim na adres: 

   

  Konsul RP w Algierze

  Rue Olof Palme
  Nouveau-Paradou
  Hydra - Algier  

   

  Wniosek powinien zawierać:   

  1. imię i nazwisko składającego wniosek;

  2. numer PESEL (jeżeli osoba posiada);

  3. obywatelstwo;

  4. datę i miejsce urodzenia;

  5. miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);

  6. przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;

  7. podpis osoby składającej wniosek.

   

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

   

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

   

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;
  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;
  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

   

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych

   

  1. W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

  2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  3.  zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

  4.  istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia 

   

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  PRAWO DO INFORMACJI PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH SIS I VIS

   

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

  Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może żądać – odnośnie przetwarzania jej danych osobowych – następujących informacji:

   

  • czy zbiór istnieje,
  • od kiedy dane są przetwarzane,
  • jakie jest źródło pozyskania danych,
  • w jaki sposób dane są udostępniane,
  • jaki jest cel i zakres przetwarzania danych,
  • w jakim zakresie i komu dane zostały udostępnione.

  Administrator udziela żądanych informacji w terminie 30 dni.

   

  W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym należy złożyć pisemny wniosek w języku polskim na adres:       

  Centralny Organ Techniczny KSI
  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

  Polska

   

  Wniosek powinien zawierać:    

  • imię i nazwisko składającego wniosek;
  • numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
  • obywatelstwo;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
  • przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
  • podpis osoby składającej wniosek.

  W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe.

  Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), strona może być reprezentowana w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

  Zasady ustanowienia pełnomocnictwa procesowego określa art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

  • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych;
  • pełnomocnictwo powinno być zgłoszone na piśmie;
  • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

   

  Odmowa udostępnienia danych osobowych

  W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

   

  • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
  • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
  • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.        

   

  Prawo do poprawiania danych, żądanie wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia

  Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzano.

   

  Prawo do wniesienia skargi

  Każda osoba, której dane są przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych.

   

  Adres do korespondencji:

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

  Polska

  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

  http://www.giodo.gov.pl

   

  Akty prawne:

  Konwencja Wykonawczaz dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu Schengen z dnia
  14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w  sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. U.E. L 239 z 22.09.2000 r., z późn. zm.)

  Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008 r. str. 60-81, z późn. zm.)

  Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006r.)

  Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z 2007 r.)

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (VIS) (Dz. Urz. UE L 236 z 27.01.2010 r.)

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.)

  System Informacyjny Schengen. Przewodnik „Korzystanie z prawa dostępu”

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: