close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRACA I PRAKTYKI W AMBASADZIE

 •  

  PRAKTYKI STUDENCKIE W POLSKICH PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH

  Przeznaczone są dla studentów studiów magisterskich (od trzeciego roku studiów), podyplomowych i doktoranckich, uczelni państwowych i prywatnych oraz osób, które ukończyły szkołę policealną lub studia wyższe,

  Uwaga!
  Osoby ubiegające się o praktykę w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Algierze powinny posługiwać się językiem francuskim w stopniu bardzo dobrym, wskazana jest również znajomość języka arabskiego.

  Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Generalnego Słuzby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu
  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

  Zgłoszenia należy przesyłać na adres Ambasady ( algier.amb.sekretariat@msz.gov.pl ) najpóźniej na 45 dni przed datą rozpoczęcia praktyk.

   
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: