close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPIS POLONII

  • Spis Polonii

  Ambasada RP w Algierze organizuje spis danych kontaktowych osób zamieszkujących na stałe oraz osób przebywających czasowo na terytorium okręgu konsularnego placówki.

   

  Dane te będą wykorzystywane w celach kontaktowych oraz informowania o wydarzeniach kulturalnych i imprezach polonijnych.

  Celem placówki jest również umożliwienie kontaktu z obywatelami polskimi zamieszkałymi w okręgu konsularnym Ambasady RP w Algierze w przypadku wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (np. konieczność ewakuacji w związku z klęską żywiołową). Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie informacji zawartych w zgłoszeniu również w przypadku organizacji wspólnych działań konsularnych Polski oraz innych państw UE.

   

  Zamieszczenie informacji w zgłoszeniu jest aktem swobodnej woli osoby zainteresowanej, nie rodzi żadnych zobowiązań prawnych i nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń.

   

  Zgłoszenie następuje poprzez wypelnienie formularza oraz odesłanie go na adres e-mail: algier.amb.wk@msz.gov.pl lub na numer faksu: 00213 21 60 99 47

   

  •  formularz w formacie pdf   - do wydrukowania, wypełnienia ręcznie i zeskanowania lub przesłania faksem
  •  formularz w formacie docx - do wypelnienia w wordzie i przeslania e-mailem

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: