close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AMBASADOR

 •                        Witold Czesław Spirydowicz

   

  Curriculum Vitae

   

  Urodzony 5.10.1958 w Warszawie

   

  Wykształcenie

  1977-1981 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa

  1981-1983 studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa UW

  1983-1984 studia podyplomowe w Centre Europeen Universitaire de Nancy (Francja)

  1990 studia podyplomowe w Diplomatic Academy (Polytechnic School of Central London), dyplom z wyróżnieniem

  1992 obrona pracy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji UW (promotor prof. Lech Falandysz).

   

  Działalność zawodowa

  1984-1985, redaktor, Przedsiębiorstwo Reklamy i Wydawnictw HZ Agpol

  1985-1989, asystent, Instytut Badań Problemów Młodzieży

  1989-1990 st. asystent w Instytucie Badania Prawa Sądowego (po przekształceniu: w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.)

  Od września 1990 w wyniku egzaminu konkursowego przyjęty do pracy w MSZ

  1990-1992 Departament Konsularny i Wychodźstwa, Naczelnik Wydziału Prawno-Konsularnego MSZ

  1992-1993 I sekretarz Ambasady RP w Wiedniu, Kierownik Wydziału Konsularnego

  1993-1997 I sekretarz Ambasady RP w Bonn

  1997-2000 radca - Gabinet Ministra

  2000- mianowany członek Służby Cywilnej (w wyniku postępowania kwalifikacyjnego)

  2000-2004 Konsul Generalny RP w Montrealu

  2004 – 2006 radca w Departamencie Prawno-Traktatowym

  1999-2005 wiceprzewodniczący sekcji polskiej Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego z siedzibą w Strasburgu

  2005- 2006 wykładowca w Nadbużańskiej Szkole Wyższej (prawo karne)

  2006-2008 dyrektor Departamentu Orzecznictwa w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, urlop bezpłatny w MSZ

  Styczeń- sierpień  2008  – zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego MSZ

  Wrzesień 2008 – dyrektor Biura Kontroli i Audytu

  2008 –Członek Wyższej Komisji Dyscyplinarnej

  2010 – 2015 Ambasador RP w Maroku

  2013 – otrzymał stopień Ambasadora tytularnego

  2016 – doradca ds.państw arabskich w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu

  Luty 2016 – powołany w skład Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

  Czerwiec 2016 powołany na stanowisko Ambasadora RP w Algierii.

   

  Znajomość języków(biegła): angielski, francuski, niemiecki (egzaminy MSZ), podstawowa: Język włoski (dwa semestry w MSZ)

   

  Publikacje:

  Artykuły naukowe w: „Państwie i Prawie”, „Przeglądzie Sądowym”, Review of Comparative Law”, tłumaczenie na język polski książki H.J. Schneidera „Massenmedien aund Kriminalitat” (Warszawa 1992)

   

  Działalność społeczna

  1980-1981 członek-założyciel NZS na Wydziale Prawa UW

   

  Stan cywilny: żonaty, córka Aldona

   

  Odznaczenia

  Krzyż Wolność i Niezawisłość (2007)

  Medal „Pro Memoria” (2008) 

  Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Węgier (2014) „za szczególny wkład w rozwój braterskich relacji polsko-węgierskich”

  Order Dynastii Alawitów na Wielkiej Wstędze (2015) otrzymany z rąk króla Mohameda VI

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: